Visie

Machinext is opgericht in augustus 2011 en houdt zich bezig met het leveren van spoorwegpersoneel in kritische veiligheidsfuncties in enerzijds het vervoerproces bij spoorwegondernemingen en anderzijds ten behoeve van werkplekbeveiligingsactiviteiten op, aan of nabij de railinfrastructuur.

Machinext stelt zich ten doel de processen rondom de externe inhuur door onze opdrachtgevers van kritische veiligheidsfuncties vanuit diverse invalshoeken sterk te verbeteren. Dit doen wij met een klein flexibel klantgericht team, maximaal ondersteund door een krachtige online software toepassing. Met als resultaat een organisatie die volledig “in control” is ten aanzien van het borgen van de veiligheid, met een structurele verhoging van het kwaliteitsniveau op alle fronten en met bottom line aanzienlijke besparingen door grote efficiency verbeteringen.

Het bovenstaande kunnen we uitsluitend waarmaken door te handelen volgens de Machinext waarden:

1. Veiligheid

Geen compromis op het gebied van veiligheid en de wettelijke eisen die gesteld zijn

2. Professionaliteit

Vakmanschap, dienstbaarheid en klantgerichtheid

3. Flexibiliteit

Zowel flexibel zijn wat betreft planning van de diensten als flexibel om zaken van meerdere kanten te kunnen zien, maar wel op gestructureerde wijze

4. Betrokkenheid

Open cultuur, korte lijnen en wederzijds respect

5. Kostenbewustzijn

Creatief en verstandig met kosten omgaan leidt tot een financieel gezondere toekomst voor alle betrokkenen van Machinext

Screenshots