Veiligheid

Binnen Machinext heeft veiligheid de hoogste prioriteit. We zijn ervan overtuigd dat alle incidenten voorkomen kunnen worden en blijven daar dan ook op continue basis naar streven.

Het verkleinen van de risico’s om de veiligheid te verbeteren vereist uiteraard een niet aflatende inspanning van alle stakeholders die betrokken zijn bij de spoorbranche.

Door een gedegen opleiding, periodieke herinstructies, professionele houding en correct gedrag en een open cultuur met ruimte voor feedback kunnen medewerker en onderneming heel veel doen. Machinext voegt daar haar, voor de spoorbranche unieke, online concept aan toe waardoor het verhogen van de veiligheid nog beter kan worden gewaarborgd.

Machinext maakt in haar bedrijfsproces maximaal gebruik van online toegankelijke software, bestaande uit diverse modules. Door 24/7 online toegang te hebben tot de cruciale informatie hebben de medewerker, de opdrachtgever en de Machinext organisatie ongekende mogelijkheden om de processen samen te beheersen.

Deze zichzelf versterkende gelijktijdige beheersing noemen we binnen Machinext het “6-ogen principe”. De opdrachtgever, medewerker en Machinext organisatie hebben steeds de mogelijkheid om over elkaars schouder mee te kijken met als doel het minimaliseren van afwijkingen en het maximaliseren van het veiligheidsniveau.

Screenshots