Software

Door middel van het optimaal inzetten van internet en software is Machinext in staat om met een klein flexibel team tegen relatief lage kosten de kwaliteit en de veiligheid, beiden van levensbelang op en rond het spoor, volledig te borgen. Door middel van de online toepassingen waarbij eenieder in de keten (medewerker, klant en Machinext middels een “6 ogen principe”) zijn verantwoordelijkheid op een hele efficiënte wijze kan nemen, worden opdrachtgevers uiteindelijk maximaal ondersteund zodat zij zich maximaal kunnen richten op hun corebusiness.

De door Machinext ontwikkelde software heeft onder andere de volgende modules:

  • Module Certificaten
  • Module Veiligheidsberichten
  • Module Wegbekendheid
  • Module Materieelbekendheid
  • Module Online Planning
Ter illustratie ziet u hieronder een aantal screenshots:
Screenshots