Privacy verklaring

Als u besluit uw gegevens naar Machinext te zenden, geeft u Machinext daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld bij het beoordelen of u in aanmerking komt voor een functie bij Machinext of om op uw vragen en/of wensen als potentiele opdrachtgever te kunnen reageren.

Machinext gaat uiteraard vertrouwelijk om met deze gegevens. Eventueel kan een nauwkeurige selectie van de gegevens van een potentiele kandidaat worden gedeeld met een potentiele opdrachtgever indien daarmee getracht wordt om aan de wensen van potentiele kandidaten en potentiele opdrachtgevers te voldoen.

COPYRIGHT

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, en software is eigendom van Machinext of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

 
De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Machinext (Nederland).
 
De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Machinext niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.
 
Deze site wordt geëxploiteerd door Machinext in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.